1. Anasayfa
  2. Tarih

Türklerin Milli Taktiği: Turan Taktiği

Turan taktiği, hilal taktiği ya da kurt kapanı olarak da bilinmektedir. Turan taktiğinin amacı düşmanı çevreleyerek yok etmektir. Turan taktiği ilk defa Metehan tarafından Baideng Muharebesinde kullanılmıştır.

Türklerin Milli Taktiği: Turan Taktiği
Türklerin Milli Taktiği: Turan Taktiği

Turan Taktiği Nasıl Uygulanır?

Metehan’dan sonra bütün Türk devletleri bu taktiği kullanmaya başlamıştır. Hilal taktiği en çok meydan savaşlarında kullanılırdı. Taktik sahte ricat ve pusu aşamalarıyla uygulanmaktadır. Hilal taktiğinde ordu merkez, sağ ve sol kanat olmak üzere üçe ayrılmaktaydı.

İlk olarak merkez kuvvetleri düşmana saldırır ve bir süre sonra kaçar gibi geri çekilirlerdi. Kuvvetler geri çekilirken at üzerinden ok atarak savaşa devam ederlerdi. Bu sayede Türk ordusunu kovalayan düşman askerleri ordunun sağ ve sol kanadı tarafından pusuya düşürülürdü.

Turan Taktiği nasıl Yapılır

Düşman ordusu pusu kurulan alana geldiği zaman ordu çembere alınır ve imha edilirdi. Turan taktiği için Türk ordusu üçe ayrılır ve merkeze en seçkin askerler yerleştirilirdi. Sağ ve sol kanattaki askerler ise merkezden tamamen ayrılmaz fakat biraz uzakta dururlardı.

Merkez kuvvetleri vur-kaç taktiğini uygulayarak genellikle atlı ya da mızraklı kuvvetler ile düşman ordusunun merkez saflarını yararak sağ ve sol kanattaki düşman askerlerinin merkeze koşmasını sağlarlardı. Bu sayede düşman tek bir bölgede toplanırdı. Bu sırada Türk ordusunun sağ ve sol kuvvetleri düşmanın boş bıraktığı sağ ve sol kanatlara hücum ederek düşman ordusunun oluşturduğu hilali almaktaydı.

Vur-kaç taktiğini uygulayan merkez kuvvetleri ise geri çekilmeyi bırakarak ordunun geri kalanıyla birleşir ve düşman ordusunu ablukaya alırdı. Turan taktiğinin uygulanması aslında oldukça zordur. Fakat kesin bir zafer getirmesi sebebiyle Türk orduları tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Turan taktiği sayesinde az bir asker sayısıyla büyük orduları yenmek mümkündür.

Tarihe iz bırakan Türk Hükümdarların büyük bölümü Hilal taktiğini kullanmıştır. Bu Hükümdarlardan bazıları Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Alparslan, Metehan ve Nadir Şah’tır. Kanuni Sultan Süleyman bu taktiği Osmanlı tarihindeki en kısa savaş olan Mohaç Meydan Muharebesinde uygularken, Sultan Alparslan Anadolu’nun kapısını Türklere açan savaş olarak bilinen Malazgirt Savaşında kullanmıştır. Turan taktiği Türkler ile özdeşleşmiş savaş taktiklerinden biridir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir