1. Anasayfa
  2. Tarih

Şehzade Mustafa Hain Miydi?

Şehzade Mustafa, 6 Ekim 1553 tarihinde devlete isyan etmekten suçlanarak idam edilmiştir. Şehzade Mustafa'nın idam edilmesinin nedeni tahta çıkmak için İran Şahıyla anlaştığı söylentilerinin çıkmasıdır.

Şehzade Mustafa Hain Miydi?
Şehzade Mustafa Hain Miydi?

Şehzade Mustafa’nın Taht Mücadelesi

Şehzade Mustafa hayatı boyunca Saruhan, Konya ve Amasya Sancak Beyliği görevlerinde bulunmuştur. Bu şehirlerde yaptığı icraatlar ile halkın güvenini ve saygısını kazanmıştır. Şehzade Mustafa Sancak Beyliği görevine başladıktan bir süre sonra taht mücadelesi için Yeniçerilerin desteğini kazanmıştır. Yeniçeriler her daim Şehzade’yi desteklemiş ve onun tahta çıkması için girişimde bulunmayı teklif etmişlerdir. Fakat Şehzade, babasına olan sadakati sebebiyle o hayattayken asla böyle bir şey düşünmemiştir.

Taht yolculuğunda yalnızca Yeniçeriler değil halkta Şehzade Mustafa’nın yanında olmuştur. Padişah Kanuni Sultan Süleyman ise kendisinden sonra tahta Hürrem Sultan’dan olma oğlu Şehzade Mehmet’i çıkarmak istemiştir. Fakat Şehzade Mehmet’in genç yaşta eceliyle vefat etmesi dengeleri bozmuştur. Şehzade Mehmet vefat ettikten sonra Sultan Süleyman onun türbesine küçük bir taht koydurmuştur. Bunun nedeni kendisinden sonra Mehmet’in Padişah olmasını istemeseydi.

Mehmet, Şehzade Mustafa için güçlü bir rakipti. Zira Hürrem Sultan tarafından çocukluğundan beri taht için yetiştirilmişti. O öldükten sonra Hürrem Sultan diğer oğulları Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid’i ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Mustafa ise kardeşlerini asla bir rakip gibi görmemiş ve taht meselesinin barışçıl yollarla halledilmesi gerektiğini savunmuştur.

Şehzade Mustafa Neden İdam Edildi?

Şehzade Mustafa’nın idam edilmesindeki esas neden kendisine atılan iftiralardır. Hürrem Sultan taht yolunda evlatlarını desteklemesi için kızı Mihrimah Sultan’ı Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa’yla evlendirmiştir. Rüstem Paşa daha sonralarında Sadrazamlık mevkiine kadar ulaşmıştır. Rüstem Paşa bu göreve eriştikten sonra Hürrem Sultan ile bir plan yaptılar.

Şehzade Mustafa’nın Mektubu Gerçek mi

Bu yapılan plana göre Şehzade Mustafa’nın mührünü çalarak onun adına İran Şahı Tahmasb’a mektup yazdılar. Bu mektupta Şehzade Mustafa’nın taht için İran’dan yardım istediğini yazdılar. Daha sonrasında bu mektubu Tahmasb’a göndermeyerek Sultan Süleyman’a gösterdiler.

Şehzade Mustafa Neden Boğduruldu

Sultan Süleyman da tıpkı dedesi 2. Bayezid gibi oğlu tarafından tahtan indirilmekten korktuğu için Şehzadesini idam etmeye karar vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın bu kararı almasındaki bir diğer neden oğlu Mustafa’nın sakal bırakması ve tuğ dikmesidir. Osmanlı zamanında sakal bırakmak ve tuğ dikmek Padişahlık alameti olarak görülmekteydi. Şehzade’nin bu alametleri yapmasındaki sebep ise Paşalardan aldığı tavsiyeydi. Paşalar, Şehzade Mustafa’ya eğer bu alametleri yerine getirirse taht için istekli olduğunu Sultan Süleyman’a gösterebileceğini söylediler. Fakat mektup olayından sonra Sultan Süleyman oğluna güvenmedi ve Nahcıvan Seferine gitmeden önce Konya’daki ordugâhta oğlunu idam etti.

Şehzade Mustafa Nasıl Öldü

Aslında Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa’yı Konya’daki ordugâha çağırdığı zaman Şehzade’nin yakınları ona babası tarafından idam edileceğini ve gitmemesi gerektiğini söylemişti. Ama Şehzade Mustafa babasına sonsuz güvendiği için bu ihtimali göz ardı etti. Ayrıca babasının emrini dinlemeseydi isyan etmiş sayılabilirdi. Bu yüzden masumiyetinin bir göstergesi olarak tamamen beyaz giyindi ve Konya’ya doğru yola çıktı.

Şehzade Mustafa, ordugâhın önüne geldiği zaman bir ok atıldığı ve bu okun üzerindeki kâğıtta Şehzade’ye otağın içinde idam edileceği yazıldığı rivayet edilir. Şehzade Mustafa, Sultan’ın otağına girdiği zaman 6 sağır ve dilsiz cellat tarafından yakalandı ve boğularak idam edildi. Mustafa idam edildiği zaman 38 yaşındaydı. O yaşına kadar bir kere bile isyan etmeyi düşünmemişti fakat kendisine atılan iftiralar onun ölümüne neden olmuştu.

Şehzade Mustafa idam edildikten 13 yıl sonra Sultan Süleyman vefat etti ve yerine oğlu Şehzade Selim geçti. Bu sayede Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa amacına ulaşmış oldu. 2. Selim tahta çıktıktan sonra Osmanlı duraklama dönemine girdi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir