1. Anasayfa
  2. Tarih

Osmanlı’nın Sonunu Getirebilecek Olan Süreç; Fetret Devri

Fetret devri, Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde duraklamasına yol açan bir süreçtir. Fetret devri 1402 yılında Yıldırım Beyazıt liderliğindeki Osmanlı ordusu ile Emir Timur liderliğindeki Timur ordusu arasında geçen Ankara savaşından sonra başlamış olan bir süreçtir.

Osmanlı’nın Sonunu Getirebilecek Olan Süreç; Fetret Devri
Osmanlı’nın Sonunu Getirebilecek Olan Süreç; Fetret Devri

Fetret Devrinde Neler Yaşandı?

Yıldırım Beyazıt en başarılı Osmanlı Padişahlarından biridir. Sadece 13 yıllık Padişahlık sürecinde devletin hem batıda hem de doğuda ilerlemesini sağlamış ve Halifeden ‘Sultan’ unvanını almıştır. Ayrıca Yıldırım Beyazıt Osmanlı Devletinde İstanbul’u ilk kez kuşatan Padişah’tır. 1391’den 1400 yılına kadar olan süreçte İstanbul’u tam 4 kez kuşatmıştır. Son kuşatmayı ise doğudan gelen Emir Timur tehlikesinden ötürü kaldırmak zorunda kalmıştır.

Fetret Devri Kısaca

Emir Timur ise Orta Asya’da Çağatay Hanlığından kalan toprakların bir bölümünde hâkimiyetini kurmuş ve kısa sürede batıya doğru ilerlemiştir. Emir Timur girdiği her ülkede zalimliği ve acımasızlığıyla dikkat çekmiş ve Osmanlı sınırına kadar dayanmıştır. İki hükümdarı karşı karşıya getiren pek çok faktör vardır. Bunlardan biri Timur’un düşmanları Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in Yıldırım Beyazıt’a sığınmasıdır. Bir diğer etken ise toprakları Osmanlı tarafından ele geçirilen Anadolu Beyliklerinin Timur’u Beyazıt’a karşı kışkırtmasıdır.

Zamanın iki büyük Türk devletinin savaşa tutuşmasına neden olan son unsur ise Timur’un Çin’e gitmeden önce arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesidir. Bu gibi etkenlerden ötürü Timur ve Beyazıt 1402 yılında Ankara savaşında karşı karşıya gelmiş ve Timur bu savaştan galip ayrılmıştır. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt’ı da esir almıştır. Padişah esir düştüğü için Osmanlı devletinde bir taht mücadelesi başlamış ve bu mücadele tam 11 yıl sürmüştür.

Yıldırım Beyazıt’ın Şehzadeleri olan Musa Çelebi, Emir Süleyman, Çelebi Mehmet ve İsa Çelebi devletin başına geçebilmek için tam 11 yıl savaşmıştır. Bir iç savaş niteliğinde olan bu olay Osmanlı’nın duraklamasına ve İstanbul’un 50 yıl geç fethedilmesine yol açmıştır.

Fetret Devri Sonuçları

Timur savaşı kazandıktan sonra Şehzadelerin hepsine taht kavgasında yardımcı olacağını açıklamış ve ortalığı karıştırarak Çin’e doğru yola çıkmıştır. Şehzadeler arasında gerçekleşen bu taht kavgasının sonucunda kardeşlerin en küçüğü olan Çelebi Mehmet ağabeylerini yenmeyi başarmış ve devletin başına geçmiştir. Günümüzde bazı tarihçiler Çelebi Mehmet’e Osmanlı’nın bölünmesine engel olduğu için Osmanlı’nın 2. kurucusu demektedir. Osmanlı bu fetret sürecinde aldığı derslerden sonra bir daha böyle bir olay yaşamamış ve devlet hızlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir