1. Anasayfa
  2. Tarih

Osmanlı’nın En Büyük Sadrazamı; Pargalı İbrahim Paşa

Pargalı İbrahim Paşa, Osmanlı İmparatorluğunun en büyük Sadrazamlarından biridir. Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazamlık yapmış önemli bir devlet adamıdır. İbrahim Paşa Sultan Süleyman’ın Şehzadelik döneminde onun has odabaşılığını yapmıştır. Dostlukları eski yıllara dayanan bu iki önemli devlet adamı Sultan Süleyman’ın Padişahlığında da beraber hareket etmiştir.

Osmanlı’nın En Büyük Sadrazamı; Pargalı İbrahim Paşa
Osmanlı’nın En Büyük Sadrazamı; Pargalı İbrahim Paşa

27 Haziran 1523 tarihinde Piri Mehmet Paşa’nın yerine Sadrazamlığa atanan Pargalı İbrahim Paşa birçok savaşta orduyu bizzat komuta etmiştir. Sadrazamlık makamına geldikten sonra bu makama gelmeyi hayal eden Ahmet Paşa’nın Mısır’da isyan çıkararak bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Mısır’a gitmiş ve isyanı bastırmıştır. Ayrıca İbrahim Paşa pek çok Yeniçeri isyanının bastırılmasında kilit kişi olmuştur.

Mohaç Savaşı’nda İbrahim Paşa Rüzgarı

1526 yılında başlayan Mohaç Savaşına katılmış ve savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır. İbrahim Paşa, bazı savaşlara Sultan Süleyman’dan önce katılmış ve o gelene kadar orduyu komuta etmiştir. Mohaç Savaşı da bunlardan biridir. Ordu Macaristan’dan döndükten sonra Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde isyan çıkmış ve İbrahim Paşa bu isyanların bastırılmasını sağlamıştır.

Mohaç Savaşından birkaç sene sonra Macaristan rahat durmamış ve 2. Macaristan Seferinin başlamasına neden olmuştur. İbrahim Paşa da bizzat bu savaşa katılmış ve Macaristan tamamen Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlılar Macaristan’a kadar gelmişken Almanya içlerine kadar ilerleme kararı almış ve bu doğrultuda Viyana kapılarına dayanmışlardır. Fakat hava koşullarından ve ordunun yeterli kadar hazırlanamamasından dolayı kuşatma kaldırılmıştır. Pargalı İbrahim Paşa sadece batıda yapılan savaşlarda değil aynı zamanda doğuda yapılan savaşlarda da önemli bir rol oynamıştır.

Tebriz Hakimiyeti

1533 yılında başlayan Irakeyn Seferinde orduyu komuta etmiş ve Tebriz gibi önemli bölgelerin Osmanlı hâkimiyetine geçmesini sağlamıştır. Bu savaş esnasında Kanuni Sultan Süleyman’da Bağdat’ı fethetmiştir. İbrahim Paşa diplomasi konusunda en başarılı Sadrazamlardan biridir. Bazı yabancı ülkelerin elçileriyle bizzat görüşmüş ve devletin gücünü elçilere tesir ettirmiştir.

Osmanlı’nın Avusturya gibi ülkelerle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Avusturya lideri ancak Osmanlı Sadrazamına eşit sayılabilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman bu tarz adamlarla görüşmeye tenezzül etmemiştir.

Kanuni Pargalı İbrahim Paşa’yı Neden Öldürttü

Pargalı İbrahim Paşa her ne kadar başarılı ve önemli bir devlet adamı olsa da hırsı onun idam edilmesine yol açmıştır. Başarılarından ötürü bir süre sonra kendisini Sultan Süleyman’la eşit görmeye başlamış ve kazanılan zaferleri kendisine bağlamıştır. Hatta bu doğrultuda çevresindekilerin kendisine ‘Sultan’ demesini emretmiş ve kendi heykellerini yaptırarak halka sunmuştur.

Bu sebeplerden ötürü Kanuni Sultan Süleyman devlette çift başlılık olmasını engellemek için yakın dostu İbrahim Paşa’yı idam ettirmiştir. İbrahim Paşa her ne kadar kibrine yenik düşmüş olsa da Osmanlı’nın en önemli Sadrazamlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir