1. Anasayfa
  2. Tarih

Osmanlıların İtalya’ya Ayak Basması: 1480 Otranto Seferi

Otranto seferi 1480 yılında Osmanlıların İtalya yarımadasına ayak basmasıyla başlamıştır. İtalya’nın fethedilmesi Fatih Sultan Mehmet’in en büyük hayallerinden biriydi. Ayrıca bu sefer Fatih Sultan Mehmet’in son seferidir. Savaşta Osmanlı İmparatorluğu’nun herhangi bir müttefiki bulunmazken Osmanlı’nın karşısında Macaristan Krallığı, Papalık Devleti, Napoli Krallığı ve Aragon Krallığı yer almıştır.

Osmanlıların İtalya’ya Ayak Basması: 1480 Otranto Seferi
Osmanlıların İtalya’ya Ayak Basması: 1480 Otranto Seferi

Otranto Seferi Öncesinde Yaşananlar

Savaştan önce Fatih Arnavutluk’u fethetmek amacıyla bir akıncı birliği göndermiştir. Akıcılar Dalmaçya kıyılarını geçip akınlarını arttırdıkları zaman Adriyatik Denizinin karşısında yer alan İtalya’da bir korku havası hâkim olmuştur.  Osmanlılar İtalya’ya yaklaştıkça Venedik’te yer alan San Marko Kilisesi alarm çanları çalmaya başlamıştır. Osmanlı Akıcıları 1477 yılında İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan Friuli’ye girmiş ve bazı yerleşim yerlerini yağmalamışlardır.

1478 yılında ise Osmanlı ordusunda yer alan başıbozuklar İtalya’ya gelmiş ve şehirdeki panik havasının artmasına neden olmuşlardır. Türklerin İtalya’da faaliyetlerini arttırdığını gören Venedik ertesi sene bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Venedik bu imzaladığı anlaşma ile kendisini güvence altına almış oldu. Venedik Cumhuriyeti o yıllarda İspanya ile savaş hâlindeydi.

Napoli Krallığı ise bu savaşta İspanya’yı desteklemekteydi. Venedik, Napoli Krallığının başına bir sorun çıkarmak istediği için İstanbul’a Sebastiano Giritti adında bir elçi göndermiştir. Venedik’in buradaki amacı İstanbul’u fethederek Doğu Roma İmparatorluğunu yıkan Fatih Sultan Mehmet’i eski Romalıların kurdukları iki büyük şehir olan Puglia ve Calabria şehirlerini ele geçirmeye ikna etmek olmuştur. Bu konuda muvaffak olan elçi Sultan Mehmet’i ikna etmeyi başarmıştır.

Napoli Krallığının bu yıllarda Osmanlı ile yaptığı ittifak anlaşmasını bozarak Rodos Şövalyelerine yardım göndermesi Fatih’in sefer hazırlıklarına başlamasına neden olmuştur. Fatih, Gedik Ahmet Paşa’ya donanmayı yukarı Arnavutluk sahilinden Avlonya limanına götürmesini emretmiştir. Gedik Ahmet Paşa orada yanına asker alarak Puglia kıyılarına çıkmıştır.

Fatih’in İtalya Seferi

28 Temmuz 1480 tarihinde 100 gemiden oluşan Osmanlı donanması Otranto limanına ulaştı. Osmanlılar aslında ilk başta Brindisi şehri üzerinden karaya çıkmayı planlamışlardı. Fakat Otranto’da herhangi bir kıyı savunması olmadığı için oradan karaya çıkmaya karar verdiler. Karaya çıkan sipahiler hemen şehri kuşattı. Şehir direnmeye çalıştıysa da fazla bir süre dayanamadı ve 11 Ağustos 1480 tarihinde teslim oldu.

Osmanlı’nın ne kadar askerle şehri kuşattığı bilinmemektedir fakat garnizonunda 8000 asker olduğu bilgisi günümüze ulaşmıştır. Napoli Krallığı sefer için 20.000’den fazla asker hazırlarken, Macaristan 2000’den fazla asker ile şehir savunmasına katılmıştır. Diğer müttefiklerin ne kadar asker yardımında bulunduğu bilinmemektedir. Osmanlı ordusu şehri ele geçirdikten sonra şehir halkından bazı ileri gelenleri kendilerine karşı direndikleri için idam etmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu Otranto’yu ele geçirdikten sonra bununla yetinmemiş ve Brindisi, Lecce ve Taranto üzerine seferler düzenlemiştir. Fakat bu hamleler Napoli’den gelen büyük askeri kuvvetle geri püskürtülmüştür. Fatih Sultan Mehmet’in planı ileriki zamanda Otranto’yu bir üs gibi kullanmaktı. Fakat halkın büyük bir bölümü şehirden kaçmıştı. Halk şehre dönmek ve Türklere yiyecek ikmali yapmak istemiyordu. Bu sebeple Osmanlılar kuvvetlerinin büyük bir bölümünü İtalya’dan çekti ve şehirde denizyoluyla yiyecek ihtiyacını giderebilecek bir garnizon bıraktı.

İtalya’da Fatih’in bir orduyla beraber bizzat İtalya’ya geleceği korkusu her geçen gün yayılmaktaydı. Bu korku öyle bir hâl almıştı ki Papa bile Fransa’daki Avignon şehrine kaçmayı düşünmüştü. Fakat Papa bunun yerine İspanya, Portekiz ve Cenova gibi yerlerden yardım istemeyi tercih etti.

Türkler Neden İtalya’dan Geri Çekildi?

Otranto ele geçirildikten yaklaşık 9 ay sonra 3 Mayıs 1481 tarihinde Fatih Sultan Mehmet vefat etti. Fatih öldükten sonra oğulları Şehzade Bayezid ile Şehzade Cem taht kavgasına girişti. Şehzade Bayezid bu mücadelede kendisine yardım etmesi için İtalya’da bulunan Gedik Ahmet Paşa’yı İstanbul’a çağırdı. Şehzade Bayezid amacına ulaştı ve Osmanlı’nın 8. Padişahı oldu. Fakat taht mücadelesinde yeterli başarıyı gösterememesi sebebiyle İtalya ve Arnavutluk’taki yönetimi Gedik Ahmet Paşa’dan alarak Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa’ya verdi.

Napoli Krallığı Osmanlı’nın İtalya seferini engellemek için Arnavut isyancıları destekledi ve Arnavutluk’ta isyan çıktı. İsyan sebebiyle Otranto, Avlonya ve İstanbul arasındaki iletişim kesildi. Bu durumu fırsat bilen Macar Kralı sınır bölgelerine saldırı düzenledi. Bu sırada Otranto’da bulunan ve Osmanlı ile iletişimi kesilen 8000 kişilik askeri birlik karadan ve denizden kuşatıldı. Osmanlı birliği 6 ay boyunca erzak sıkıntısı çekti ve en sonunda teslim oldu. Bu 8000 kişilik garnizondan 2050 asker esir oldu. Bu sebeple Osmanlılar kısa bir sürede Otranto’yu kaybetti. Eğer şartlar Osmanlı lehine olsaydı bir dönem İtalya Osmanlı’nın olabilirdi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir