1. Anasayfa
  2. Tarih

Muhteşem Osmanlı Donanması

Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihindeki en büyük İmparatorluklardan biridir. Bu büyük İmparatorluk sadece yaptığı fetihler ve savaşlar ile değil aynı zamanda askeri gücüyle de tanınmaktadır. Osmanlı donanması ise ordunun çok önemli bir kısmıdır. Özellikle yükselme devrinde yapılan fetihlerde donanma çok büyük bir rol oynamıştır.

Muhteşem Osmanlı Donanması
Muhteşem Osmanlı Donanması

Donanmanın Kuruluşu 1327

Osmanlı donanması 1327 yılında devlet henüz kuruluş dönemindeyken kurulmuştur. Bu durum Osmanlıların donanmaya ne kadar önem verdiğini gösteren etkenlerden biridir. Donanmanın kuruluşu ise 1323 yılında Karamürsel’in fethine dayanmaktadır.

Kurulan bu donanma ilk defa Kocaeli’nde yapılan savaşlarda kullanılmıştır.  1327 yılında ise ilk tersane açılmıştır. Deniz gücünü kurumsallaştırma çalışmaları başladıktan sonra ilk donanma komutanı Kara Mürsel Bey olmuştur. Osmanlı’da donanma merkezleri sırasıyla İzmit, Gelibolu ve İstanbul olmuştur. Donanma yapılan fetihlerde Osmanlı’ya çok büyük kolaylıklar sağlamıştır.

İstanbul’un Fethinde Donanmanın Büyük Faydası

İstanbul’un fethi esnasında Fatih Sultan Mehmet donanmadan yararlanmış ve şehri fethetmeyi başarmıştır. Donanma, Fatih zamanından itibaren Karadeniz’de ve Akdeniz’de olan etkisini arttırmıştır. Aynı zamanda donanma Yavuz Sultan Selim zamanında gerçekleşen Mısır Seferinde de devlete lojistik destek sağlamıştır.

Osmanlı Donanmasında Barbaros Hayrettin Paşanın Ayak İzleri

Osmanlı zamanında donanma devletin çok büyük zaferlere imza atmasını ve kendisini denizlerde korumasını sağlamıştır. Akdeniz ticareti açısından da devlete mali olarak kazanç sağlamıştır. Osmanlı donanmasında Barbaros Hayrettin Paşa, Hızır Reis, Piri Reis, Salih Reis ve Turgut Reis gibi önemli devlet adamları yetişmiş ve bu reisler sayesinde Preveze Deniz Savaşı gibi muhteşem zaferler kazanılmıştır.

Bu savaşın dışında Cerbe Deniz Muharebesi gibi savaşlarda da zafer kazanılmış fakat Malta Kuşatması gibi kuşatmalarda başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Osmanlı zamanında Kaptan-ı Deryalara gelenek olarak Cezayir Beylerbeyliği verilmekteydi. Donanmanın büyük faaliyetlerinden bir diğeri ise 16. yüzyılda Hint Okyanusunda Portekizlilerle yapılan mücadeledir.

Osmanlı Arap yarımadasında Portekizlilerin varlığını sona erdirmiş ve Mekke ve Medine gibi kutsal şehirler korunmuştur. Fakat Hint Okyanusunda aynı başarı sağlanamamış ve Piri Reis idam edilmiştir. Donanmanın bir diğer büyük yenilgisi ise İnebahtı Deniz Muharebesidir. Bu savaş Osmanlı’nın Akdeniz’deki itibarını sarsmış fakat devlet kısa zamanda toparlanmayı başarmıştır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir