1. Anasayfa
  2. Tarih

İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmeden önce 29 farklı devlet tarafından kuşatılmış fakat ele geçirilememiştir. İstanbul coğrafi konumu ve stratejik gücü itibariyle Osmanlı için çok önemli bir şehirdi. Bu şehrin ele geçirilmesi hem devleti bir İmparatorluğa taşıyacak hem de devletin geleceğini garanti altına alacaktı.

İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları
İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları

Fethin Nedenleri

Konstantinopolis yaklaşık 1100 yıldır Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentiydi. Bu şehir Romalıları ayakta tutan birinci etkendi. Şehrin kaybedilmesi demek İmparatorluk başkentinin düşmesi yani devletin yıkılması demekti. Bizanslılar bunu çok iyi bildikleri için şehrin çevresini güçlü surlarla çevirmişlerdir. İstanbul’un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin ana nedenlerinden biri Bizans’ın sürekli olarak Haçlı Devletlerini Osmanlı’ya karşı kışkırtmasıdır.

Bu kışkırtmalar sonucunda Haçlılar ve Osmanlılar defalarca kez karşı karşıya gelmiş ve bu savaşların çoğundan Osmanlı galip bir şekilde ayrılmıştır. Fethin bir diğer nedeni ise Konstantinopolis’in stratejik konumudur. Şehir, konumu itibariyle Osmanlı topraklarını karadan ikiye bölmekteydi. Bu sebeple Bizans kolaylıkla Osmanlı iç işlerine karışabiliyordu. Fethin farklı bir nedeni ise Bizans’ın tahta çıkamayan Osmanlı Şehzadelerini himayesine alarak Osmanlı’ya karşı bir tehdit olarak kullanmasıdır.

Bizans, Osmanlıyla bir sorun yaşadığı zaman Şehzadeleri serbest bırakmakla tehdit etmekte ve onları himayesinde tuttuğu için Osmanlı’dan haraç almaktaydı. Fethin dini açıdan nedeni ise Hz. Muhammed’in ‘’İstanbul mutlaka fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.’’ hadisidir.

Fethin Sonuçları

Osmanlı Devleti 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul’u kuşatmış ve 29 Mayıs 1453 tarihinde şehri ele geçirmeyi başarmıştır. Fethin başarılı olmasını sağlayan etkenlerden biri Fatih Sultan Mehmet’in kendi icadı olan şahi toplarıdır. Ayrıca Fatih’in gemileri karadan yürütmesi de fethin başarılı olmasını sağlayan bir diğer etkendir. İstanbul fethedildikten sonra Osmanlı devlet olmaktan çıkmış ve İmparatorluk vasfını almıştır. Bunun dışında Bizans İmparatorluğu yıkılmış ve tarihe karışmıştır.

Şehrin ele geçirilmesi Osmanlı’nın geleceğini garanti altına almış ve Avrupa’ya yönelik yapılacak fetihlerin habercisi olmuştur. Ayrıca bu fetihle beraber orta çağ kapanmış ve yeni çağ başlamıştır. Fetihten sonra 2. Mehmet’e Fatih ve Ebu’l Feth gibi unvanlar verilmiştir. Fethin önemli sonuçlarından biri ise fetihten sonra Avrupa’ya göç eden bilim adamlarının Rönesans hareketlerinin başlamasına neden olmasıdır. Ayrıca şehrin ele geçirilmesiyle beraber İpek Yolu neredeyse tamamen Osmanlı’nın kontrolüne geçmiştir. Bu durum Osmanlı ticareti açısından çok önemli bir hamledir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir