1. Anasayfa
  2. Tarih

Fatih ve Kazıklı Voyvoda’nın Savaşı/1462 Eflak Seferi

Eflak seferi, Mayıs 1462'de Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu ile 3.Vlad Drakula komutasındaki Eflak ordusu arasında gerçekleşmiştir

Fatih ve Kazıklı Voyvoda’nın Savaşı/1462 Eflak Seferi
Fatih ve Kazıklı Voyvoda'nın Savaşı

Eflak-Boğdan Meselesi

Eflak Prensliği, Avrupa’da Osmanlı devletine bağlı Prensliklerden biridir. Eflak Voyvodası 3.Vlad Drakula’nın Avrupalıların kışkırtmaları sonucunda 1459 yılında Osmanlı’ya vergi ödemeyi durdurması iki devlet arasında savaşa neden olmuştur. 3.Vlad Tepeş’in babası 2.Vlad Drakul, Fatih Sultan Mehmet’in babası 2. Murat ile savaşmış ve yenilerek oğlu 3.Vlad Tepeş’i Osmanlı’ya esir olarak vermek zorunda kalmıştır. Yani 3.Vlad Tepeş ve Fatih, Osmanlı Sarayında birlikte büyümüşlerdir.

Kazıklı Voyvoda Fatih Sultan Mehmet İlişkisi

Sultan 2. Murat esir olarak aldığı çocuklara esir gibi davranmamış ve onların oğlu Mehmet’le birlikte eğitilmelerini sağlamıştır. 3.Vlad Drakula’nın babası gençliğinde şeytanın emri anlamına gelen bir tarikata üyeydi. Bu tarikatta şeytan anlamına gelen Drakul unvanını kazanmıştır. İlerleyen yıllarda oğluna da şeytanın oğlu anlamına gelen Drakula unvanı takılmıştır.

3.Vlad Drakula gerekli eğitimleri aldıktan sonra Osmanlı tarafından Eflak Voyvodası olarak atanmıştır. İlk yıllarında Osmanlı’ya bağlı bir Voyvoda olsa da zamanla içindeki Türk düşmanlığını belli etmeye başlamıştır. 1459 yılında Osmanlı’ya vergi ödemeyi durduran 3.Vlad Drakula, bununla da yetinmeyerek Macaristan’la birlikte Osmanlı’ya karşı bir ittifak anlaşması imzaladı. Bu sırada Fatih Sultan Mehmet de Karadeniz seferini tamamlamış ve pek çok şehri hâkimiyeti altına almıştı.

Kazıklı Voyvoda Kaç Kişiyi Öldürdü

Fatih’in Karadeniz’den sonraki hedefi itaatsiz davranışlarda bulunan 3.Vlad oldu. Fatih Sultan Mehmet, Eflak ile ilgili olan sorunları önce diplomasi yoluyla çözmeye çalışmıştır. Bunun için Vidin Valisi Çakırcı Hamza Paşayı ve Kâtibi Yunus Bey’i, 3.Vlad Drakula’ya elçi olarak göndermiştir. Fakat 3.Vlad Drakula bu elçilerin kendisini esir edeceğini düşünmüş ve onlardan önce davranarak ikisini de yakalatmıştır.

Yakaladığı elçileri kazığa oturtarak idam eden 3.Vlad, 1461 yılında Tuna nehrini geçerek Osmanlı evletine bağlı Sırbistan ve Bulgaristan’a saldırmıştır. Bu saldırdığı ülkelerde binlerce kişiyi öldürdü ve esir aldığı binlerce kişiyi de yağlı kazıklara oturtarak öldürdü. 3.Vlad Drakula’nın Osmanlı kaynaklarında Kazıklı Voyvoda olarak anılmasının ana nedeni budur.

1462 Eflak Seferi

Osmanlı ordusu Sadrazam Veli Mahmut Paşa komutasında 1462 ilkbaharında sefere çıktı. Fatih Sultan Mehmet ise Osmanlı donanmasıyla beraber Karadeniz üzerinden Dobruca’ya gitti. Fatih burada Eflak’ın Tuna boyundaki kale ve müstahkem mevkilerini ele geçirerek yaktı. Fethedilen mevkilerden biri de İbrail’di. Bu fetihlerden sonra Osmanlı ordusu Eflak’ın başkenti Targovişte yakınında kamp kurdu.

Osmanlı ordusunda 45.000 ile 55.000 arasında asker bulunmaktaydı. Eflak Prensliğinin ordusunda ise 25.000 ile 30.000 arasında asker bulunmaktaydı. Osmanlı ordusunun başkente kadar geldiğini öğrenen Kazıklı Voyvoda, ağırlıklarını kuzeye nakletti. Sonrasında 10- 15.000 kişilik bir orduyla beraber Türk ordusuna doğru harekete geçti. Kazıklı Voyvoda’nın amacı bir gece baskını yaparak Fatih Sultan Mehmet’i kendi karargâhında öldürmekti. Bunun için plan yapan Kazıklı Voyvoda, askerleriyle birlikte 17 Haziran gecesi bir baskın verdi. Fakat bu baskında yanlışlıkla Fatih’in çadırı yerine Sadrazam Mahmut Paşa ve İshak Paşa’nın çadırlarına yöneldiler.

Paşaları da öldüremeyen Kazıklı Voyvoda, yalnızca çadırların önündeki atları ve develeri öldürebildi. Eflak ordusu Fatih’in çadırına doğru yöneldiği zaman çadırın daha önceden Yeniçeriler tarafından koruma altına alındığını gördüler. Daha sonrasında Osmanlılar harp saflarını hızlı bir şekilde kurmayı başardılar. Bu nedenle Eflak ordusunun baskın planı başarısızlıkla sonuçlandı.

Eflak Fethinin Sonuçları

Çatışmalar sabaha kadar devam etti ve Eflak ordusu mağlubiyete uğradı. Güneşin doğuşuna yakın Kazıklı Voyvoda geri çekilmek zorunda kaldı. Kazıklı Voyvoda’nın askerleriyle birlikte kaçtığını gören Fatih Sultan Mehmet, Mihaloğlu Ali Bey’i akıncı birlikleriyle birlikte onların arkasından gönderdi.

Ali Bey ve birlikleri Eflak ordusuna büyük kayıplar verdi ve 1000 tane askeri esir aldı. Bu askerler sonrasında idam edildiler. Osmanlı ordusu ilerlemeye devam etti ve Targovişte şehri ele geçirildi. Osmanlılar şehre geldikleri zaman 20.000’e yakın Türk ve Bulgar’ın kazığa geçirildiğini ya da çarmıha gerildiğini gördüler. Bu sırada Kazıklı Voyvoda da Boğdan yönüne doğru geri çekiliyordu fakat nereye gittiğini tam olarak bilmiyordu.

Fatih Sultan Mehmet, Kazıklı Voyvoda’nın takibinin sürülmesini emretti. Kazıklı Voyvoda arkasında 6000 kişilik bir süvari birliği bırakmıştı. Bu birlik Turhanoğlu Ömer Bey tarafından yakalandı ve yok edildi. Kazıklı Voyvoda ise bu sırada önce Boğdan’a, sonrasında da Macaristan’a sığındı. Osmanlı ordusu, karşısında direnebilecek bir Eflak birliği kalmayınca tüm ülkeye yayılmaya karar verdi. Böylelikle 200.000’e yakın at ve yük hayvanı ele geçirildi. Sefer başarıyla sonuçlandıktan sonra Fatih Sultan Mehmet, ordusuyla birlikte İstanbul’a dönmeye karar verdi.

Sefer Sonrasındaki Olaylar

Eflak seferi sonrasında Eflak tamamen çökertildi ve ülke yeniden Osmanlı’ya bağlandı. Seferin
tamamlanmasıyla beraber Sultan Fatih, 3.Vlad’ın kardeşi Radul’u Eflak Voyvodası olarak tayin etti.
Eflak’ın yıllık haracı ise 10.000 düka olarak belirlendi. Eflak seferiyle beraber Osmanlı, Balkanlardaki 2.
büyük zaferini kazanmış oldu. İlk büyük zafer ise Sırbistan’ın 1459 yılında fethedilmesiydi. Eflak
sorunu sona erdikten sonra Fatih önce Midilli’yi, sonrasında da 1463 yılında Bosna Krallığını fethetti.
Böylelikle Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sağlamlaşmış oldu. On binlerce Türk’ü ve Müslüman’ı
katleden Kazıklı Voyvoda ise Osmanlılar tarafından yakalandı ve kellesi kesilerek idam edildi. Kazıklı
Voyvoda’nın başı zaferin bir nişanesi olarak günlerce İstanbul’da gezdirildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir