1. Anasayfa
  2. Tarih

Balkanlarda Osmanlı İlerleyişi: 1389 Kosova Muharebesi

Kosova savaşı, Osmanlı'nın kuruluş döneminde Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında gerçekleşmiş savaşlardan biridir.

Balkanlarda Osmanlı İlerleyişi: 1389 Kosova Muharebesi
Balkanlarda Osmanlı İlerleyişi: 1389 Kosova Muharebesi

Savaşın Nedenleri ve Savaş Öncesi Durum

1. Kosova savaşı gerçekleşirken Osmanlı tahtında Sultan 1. Murat bulunmaktaydı. Balkan ordusunun komutanı ise Sırbistanlı Lazar Hrebelyanoviç’tir. Kosova savaşı 28 Haziran 1389 tarihinde gerçekleşmiştir. Kosova savaşının nedenleri arasında intikam duygusu bulunmaktadır. Geçmişte Osmanlı ile yapılan Çirmen savaşı gibi savaşların intikamını alma isteği Balkan ülkelerinde fazlasıyla hâkimdir.

Savaşın bir diğer nedeni de Sırp Prenslerinin Osmanlı himayesinde yaşamak istememesidir. Türklerin boyunduruğu altında olmak istemeyen Sırplar, Osmanlılara karşı mühimmat ve erzak toplamıştır. Balkan Krallıklarının ve Prensliklerinin Osmanlı’ya vergi vermek istememesi de savaşın nedenleri arasındadır. Ayrıca Balkanlardaki Osmanlı İlerleyişi de orada yaşayan bütün halkları rahatsız etmekteydi.

Osmanlı’nın iskan politikası ile Türkmenleri Balkanlara yerleştirmesi ve Sırp Prensler için önemli olan Tamara Hatun’un Bursa’ya getirilmesi de Sırp tarafında etkili olmuştur. 1387 yılında yapılan Ploşnik Muharebesinin Osmanlı tarafından kaybedilmesi Balkan devletlerini ümitlendirmişti. Bu nedenle Balkan ülkeleri arasında ittifak kurmak da kolaylaştı. Kurulan bu ittifak, hazırlıkları tamamladıktan sonra Osmanlı’ya karşı harekete geçti.

Kosova Savaş Nasıl Gerçekleşti?

15 Haziran 1389 tarihinde Kosova ovasında Balkan ordusu ile Osmanlı ordusu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunu 1. Murat komuta etmekteydi. Ayrıca orduda Anadolu Beyleri ile Kütahya ve Hamid Sancakbeyleri bulunmaktaydı. Kosova savaşı bir Haçlı Seferi niteliğindedir. Savaş başladığı zaman öncelikle Çandarlı Ali Paşa emrindeki birlikler Bulgarları etkisiz hâle getirdi.

Osmanlı ordusu ilerlemeye devam ediyordu. Bu sırada Kosova ovasında Haçlılarla karşılaştılar. Ordular karşılaştıktan sonra Osmanlı okçuları ile Sırp süvariler arasında çatışma başlamıştır. Bu çatışma Sırp süvarilerin hücumuyla başlamıştır. Arbede esnasında süvarilerin büyük bir kısmı oklanarak öldürülmüştür. Süvariler öldürüldükten sonra Sultan Murat Hüdavendigar’ın piyadeleri karşı atağa geçmiştir. Ayrıca Osmanlı savunma hatları da gün batımına kadar dayanmayı başarmıştır.

Bu savunma ve karşı ataklar sayesinde Osmanlılar savaşı kazanmayı başarmıştır. Savaşta önemli bir Arnavut soylusu da öldürülmüştür. Bazı kaynaklar Osmanlı’nın bu savaşı top kullanarak kazandığını iddia etse de böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü o yıllarda Osmanlı’da bir topçu ocağı bulunmamaktaydı. Savaşı Osmanlı kazansa da onlar için en büyük yenilgi Sultan Murat’ın muharebeden sonra şehit edilmesi olmuştur. Murat Hüdavendigar’ın ölümü Avrupa ve Osmanlı kaynaklarında farklı geçmektedir.

Avrupa kaynaklarına göre Sultan Murat asil bir şövalye tarafından öldürülmüştü. Hatta bu durum hükümdarlar arasındaki mektuplarda da geçmektedir. Osmanlı kaynaklarına göre ise savaş bittikten sonra bir Sırp soylusu olan Milos Obilic, Sultan’ın elini öptü ve Müslüman olmak istediğini belirtti. Bu sayede Sultan’ın güvenini kazandı. Fakat sonra hiç beklemediği bir anda Sultan’ı sırtından hançerleyerek öldürdü. Sultan Murat vefat ettikten sonra yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçmiştir.

Savaşın Sonuçları

Kosova savaşında yaşananlar hızla Avrupa’ya yayılmaya başladı. Avrupa halklarının odaklandığı tek şey Padişahın öldürülmesiydi. Sırp Kralı Lazar Hrebelyanoviç’in ölmesi de Sırp tahtına eşinin çıkmasına neden oldu. Başa geçen yeni Sırp Kraliçesi kızını Osmanlı’nın yeni Sultan’ı Yıldırım Bayezid’e barış nişanesi olarak vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca Sırp Prensleri de Osmanlı himayesine girmiştir.

Bu savaş Macarları da derinden etkilemişti. Macaristan’ın bölgedeki itibarı ve hâkimiyeti sarsılmıştır. Macarlar ülkelerinin geleceği için iki farklı gruba ayrılmışlardır. Bir grup Osmanlı yanlısı bir politika sergilerken, diğer grupta bölgeye Osmanlıları sokmamaya çalışmıştır. Ayrıca bazı Derebeyler de Osmanlı ile evlilik bağları kurmaya çalışmıştır. Bu evliliklerden sonra ileri de gerçekleşen Niğbolu savaşı gibi savaşlarda Osmanlı ile müttefik olmuşlardır.

Osmanlı devletine karşı direnmeye devam eden feodal devletler ise zamanla feodalitenin ortadan kalkması ve Osmanlı’nın çok daha fazla güçlenmesiyle yok olmuşlardır. Bu devletlerin tamamen yok olması 15. yüzyılı bulmuştur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir