1. Anasayfa
  2. Tarih

4. Murat Döneminde Uygulanan Yasaklar

4. Murat Osmanlı İmparatorluğunun en büyük Padişahlarından biridir. Ayrıca fiziki olarak en güçlü Osmanlı Padişahı olarak bilinmektedir. Sultan Murat 10 Eylül 1623 tarihinde 17. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıkmıştır. Sultan Murat yaptığı fetihlerin ve devleti tekrar kalkındırmasının dışında uyguladığı yasaklarla da tanınmaktadır. Bu yasakların nedeni ise kaybolan düzeni ve asayişi tekrardan tahsis etmektir. Söz konusu yasaklardan biri ise tütün ve kahve yasağıdır.

4. Murat Döneminde Uygulanan Yasaklar
4. Murat Yasakları

Osmanlı’da Tütün ve İçki Yasağı

Sultan Murat iktidara geldikten sonra halkın tütün ve kahve içmesini yasaklamıştır. Kahve yasağının nedeni ise kahve içen bir kişinin gece geç saatlere kadar uyuyamamasıdır. Geç saatlere kadar uyuyamayan biri sokağa çıkıp düzeni bozabilecek nitelikte hareketler yapabileceği için bu yasak zorunlu kılınmıştır. Yasağın bir diğer sebebinin ise 1630’ların başında başlayan büyük İstanbul yangını olduğu bilinmektedir.

Yangından sonra oluşabilecek bir isyanı engellemek için kahvehaneler yıktırılmıştır. Kahvelerin yıktırılmasının başka bir nedeni ise kahve ve meyhane gibi yerlerin Yeniçerilerin toplanma merkezi haline gelmiş olmasıdır. Yeniçeriler bu tarz mekânlarda toplanarak isyan için plan yaparlardı. Bu sebeple Sultan Murat Padişahlığında özellikle İstanbul’daki bütün kahvehaneler yıktırılmıştır.

Tütün içenlerin ise öldürülmesine dair fetva çıkartılmıştır. O yıllarda eğer bir ordu mensubu tütün içerken yakalanırsa eli, ayağı kırılır ve hatta gerekirse boynu vurulurdu. Bu yasaktan ötürü gerekirse evlerin bacaları koklanıyor ve tütün kokan evdeki kişiler cezalandırılıyordu. Ayrıca Sultan 4. Murat halkın içki içmesini de yasaklamıştır. Bu durumun nedeni ise içki içen birinin bilincini kaybetmesi ve yanlış hareketlerde bulunmasıdır.

4. Murat Yasakları

Sultan Murat’ın bu kadar fazla yasak uygulamasının amacı ise devlet otoritesini ölçmektir. Padişah, yasaklarına ne kadar riayet edildiğini öğrenebilmek için tebdil-i kıyafetle sokağa çıkar ve halkın arasına karışırdı. Padişah’ın titizlikle takip ettiği bir diğer yasak ise gece geç saatlerde fenersiz sokağa çıkmama yasağıdır. 1630’lı yılların başından itibaren gece fenersiz sokağa çıkan kişiler ceza olarak idam edilmiştir. Hatta bu duruma bir örnek olarak Sultan Murat bir gece tebdil-i kıyafetle sokakta gezerken camiden geç saatte fenersiz çıkan bir imam çocuğu görmüş ve onu ceza olarak öldürtmüştür.

Bütün bu yasakların ana nedeni kaybolan devlet otoritesini tekrardan tahsis etmekti. Nitekim Padişah bu konuda amacına ulaşmış ve devletin duraklama döneminden çıkarak tekrardan yükselme dönemine girmesini sağlamıştır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir