1. Anasayfa
  2. Tarih

2. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler

Sultan 2. Mahmut Osmanlı İmparatorluğu’nun en yenilikçi Padişahıdır. Osmanlı’nın batılılaşma sürecindeki en büyük adımlarını 2. Mahmut atmıştır. Sultan 2. Mahmut 1808 yılında tahta çıkmış ve devletin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmak için Avrupalıları örnek almaya karar vermiştir. Bu doğrultuda aldığı her kararda batı kültüründen ve tekniğinden etkilendi.

2. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler
2. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler

2. Mahmut’un Reformları

Sultan Mahmut’un Padişah olduktan sonra yaptığı ilk yenilik Yeniçeri Ocağının kaldırılması olmuştur. Yeniçeriler her ne kadar 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı’nın büyük zaferler kazanmasını sağlasalar da devletin duraklama dönemine girmesiyle beraber ocaktaki disiplin bozulmuş ve Yeniçeriler devletin başına bela olmaya başlamışlardır. Yeniçerilerin sürekli isyanlara kalkışması bozulan devlet otoritesinin daha da bozulmasına yol açmıştır. Sultan Mahmut’tan önce Genç Osman gibi Padişahlar ocağın kapatılması için girişimde bulunmuş fakat bu girişimler kanlı bir şekilde engellenmiştir.

Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması Kısaca

Sultan Mahmut tahta çıktıktan sonra Yeniçerilere bir oyun oynamış ve ocağı kapatmıştır. Bu olay Osmanlı tarihinde Vaka-i Hayriye olarak geçmektedir. Yeniçeri Ocağının kapatılmasının ardından Avrupa tarzında ‘Muhammed’in zafer kazanmış orduları’ adında yeni ve modern bir ordu kurulmuştur.

2. Mahmut Döneminde Kılık Kıyafet Kanunu

2. Mahmut döneminde yapılan en önemli yeniliklerden biri kıyafet kanununun değişmesidir. 1828 yılında Kıyafet Nizamnamesi değişmiş ve sarık, kavuk ve biniş giyilmesi yasaklanmıştır. Bu kıyafetlerin yerine ceket, pantolon ve fes gibi modern kıyafetlerin giyilmesi kararlaştırılmıştır. Sultan Mahmut halka örnek olabilmek için batı tarzında kıyafetler ile halkın karşısına çıkmış ve bu kıyafetler ile portrelerini çizdirmiştir.

2. Mahmut Dönemi Tımar Sistemi

Devlet dairelerine resmi asılan ilk Padişah 2. Mahmut’tur. Sultan Mahmut askeriye ve sosyal hayatın dışında devlet yönetiminde de değişiklikler yapmıştır. Buna göre Tımar Sistemini, Enderun’u ve Divan-ı Hümayun’u kaldırmıştır. Bunların yerine çeşitli bakanlıklar ve meclisler kuruldu.

Takvim-i Vekayi Kim Çıkardı

1831 yılında ise modern anlamda ilk nüfus sayımı gerçekleşmiştir. Bunların dışında Sultan Mahmut döneminde ilk posta teşkilatı ve ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi kuruldu. Sultan Mahmut yaptığı reformların kalıcı olabilmesi için eğitime çok önem vermiştir. Bu sebeple ilköğretimi mecburi kılmış ve rüşdiye okullarını açmıştır.

Mektep-i Tıbbiye-i Şahane

Türkiye’nin ilk modern tıp okulu olan Mektep-i Tıbbiye-i Şahane ve ilk modern harp okulu olan Mektep-i Harbiye’de yine 2. Mahmut zamanında açılmıştır. Sultan Mahmut’tan önce yapılan yeniliklerin büyük bölümü askeriye ve belli başlı birkaç kurum üzerinde olurken Sultan Mahmut hükümet kurumlarının tamamında yeniliklere imza atmıştır. Sultan Mahmut’un en önemli yeniliklerinden biri de Osmanlı’yı laikleştirmesidir. Onun döneminde ilk defa Şeyhülislam’ın yetkileri kısıtlanmıştır. 2. Mahmut’un ölümünün ardından yerine oğlu Sultan Abdülmecid geçmiş ve o da babasının yolunu izleyerek Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir