1. Anasayfa
  2. Tarih

10 Haçlı Devletine Karşı Osmanlı: 1444 Varna Savaşı

Varna savaşı 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı savaşa tek başına katılırken Haçlılar Papalık önderliğinde birleşmişlerdir.

10 Haçlı Devletine Karşı Osmanlı: 1444 Varna Savaşı
10 Haçlı Devletine Karşı Osmanlı: 1444 Varna Savaşı

Varna Savaşı Kimler Arasında Yapıldı

Haçlı ordusunda Papalık Devleti, Lehistan Krallığı, Macaristan Krallığı, Eflak Prensliği, Litvanya Büyük Dükalığı, Transilvanya, Boğdan Prensliği, Bulgaristan, Hırvatistan Krallığı ve Töton Şövalyeleri yer almaktaydı. Osmanlı ordusunun komutanı 2.Murat iken Haçlı ordusundaki komutanlar 2.Vlad, Janos Hunyadi, Julian Cesarini ve 3.Wladyslaw’dır. Sultan 2.Murat daha önceden Niş muharebesinde ve Izladi’de de Haçlılar ile karşı karşıya gelmiştir.

Edirne Segedin Antlaşmasının Sonuçları

Bu savaşların ardından 1444 yılının yaz aylarında Haçlılar ile Edirne-Segedin anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı ile Haçlılar arasında 10 yıl boyunca herhangi bir savaş olmayacaktı. Anlaşmanın ardından Sultan 2.Murat doğuda ve batıda barışı sağladığını düşünerek tahtı oğlu Şehzade Mehmet’e bıraktı ve Manisa’ya çekildi.

Osmanlı tahtına henüz 12 yaşındaki bir Şehzadenin geçmesi anlaşma şartlarından memnun olmayan Papalığın harekete geçmesine neden oldu. Papalık Müslümanlara karşı edilen yeminin hükmü olmadığını söyleyerek Avrupa dünyasının tekrar Türklere karşı birleşmesini sağladı. Sonbaharda harekete geçen Haçlı ordusu Orşova’dan Tuna nehrini geçip Vidin’e geldi ve şehri yakıp yıktı.

Sonrasında Niğbolu’da Eflak Voyvodası 2.Vlad Dracul’un ordularıyla birleştiler ve Şumnu üzerine harekete geçtiler. Şehri ele geçiren Haçlı ordusu Varna önlerine kadar geldi. Haçlıların sınırı geçtiği haberini alan Veziriazam Çandarlı Halil Paşa eski Padişah Sultan Murat’a bir mektup gönderdi ve ordunun başına geçmesini istedi. Bunun üzerin Sultan Murat askerleriyle birlikte Manisa’dan ayrıldı ve İstanbul boğazına doğru harekete geçti. Sultan Murat İstanbul’a ulaşınca Ceneviz gemileriyle Rumeli’ye geçti ve oğlu Mehmet ile Sadrazam’ı Halil Paşa’yı güvenlik amaçlı Edirne’de bıraktı. 

1444 Varna Savaşı

Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında karşılaştılar. Osmanlı ordusunun sağ kanadını Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa komuta etmekteydi. Sol kanadın komutanı ise Rumeli Beylerbeyi Hadım Şehabettin Paşa idi. Merkezi ise 2.Murat komuta etmekteydi. Ordunun geri kalanı ise tahkim edilmemişti ve bu yüzden ordunun sarılma riski vardı.

Merkezdeki Yeniçeri askerlerinin önünde hendekler bulunmaktaydı. Haçlı ordusunun sol kanadı Varna bataklıklarıyla muhafaza edilmekteydi. Sağ kanat ise açık ovaya ve şehre doğru bakıyordu. Sağ kanadın büyük bölümünü Macar askerleri oluşturmaktaydı. Muharebenin başlarında Janos Hunyadi Osmanlı ordusunun sağ koluna hücum etti ve orduyu geri çekilmeye zorladı.

Eflak kuvvetleri ise sol kanada yüklendiler ve kanadı Padişahın bulunduğu ordu merkezine kadar geri çekilmeye zorladılar. Fakat Türkler tarafından geri püskürtüldüler. Ordunun geri kalanı tahkim edilmediği için bu kısım Haçlılar tarafından tehdit edilmekteydi. Osmanlı ordusunun sağ ve sol kolları dağıldığı için Padişah merkezde maiyeti ve kapıkulu piyadeleriyle yalnız kaldı.

Osmanlı ordusundaki düzenin bozulduğunu gören Kral 1.Ulaszlo, Janos Hunyadi’yi dinlemeyerek Leh askerleriyle birlikte Osmanlı ordusunun merkezine doğru hücuma geçti. Yeniçeriler düşman askerlerini merkeze sokmamak için şiddetle savunma yapmaktaydı. Çatışma esnasında Timurtaş adındaki bir Yeniçeri Kralın atının ayağına baltayla vurdu ve Kralın yere düşmesini sağladı.

Kralın yere düştüğünü gören yaya başı Koca Hızır hemen koşarak Kralın başını kesti ve bir mızrağın ucuna takarak 2.Murat’a götürdü. Ordu kumandanlarının öldürüldüğünü gören Haçlı kuvvetleri kaçmaya başladı. Janos Hunyadi bu sırada Osmanlı ordusunun sol kanadını çevirmekteydi. Vaziyeti haber alınca durumu kurtarmak için harekete geçti ve askerlerini toparlamaya çalıştı.

Janos Hunyadi’nin merkeze doğru gittiğini gören Türk kuvvetleri Hunyadi’nin planını bozdu ve ölüm haberinin herkese yayılmasını sağladılar. Kralın öldürülmesi Haçlı ordusunda panik havası oluşmasına neden oldu. Janos Hunyadi de bunun üzerine geriye kalan Leh kuvvetleriyle birlikte savaş alanından kaçtı.

2.Murat’ın üzerine gelen Haçlı kuvvetlerine rağmen savaş alanından kaçmaması ve son ana kadar direnmesi muharebenin Osmanlılar tarafından kazanılmasını sağlamıştır. Osmanlı’nın savaştaki tek kaybı ise Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa’nın öldürülmesi olmuştur. Buna karşılık Haçlı tarafından Kral 1.Ulaszlo’nun yanında Kardinal Julian Cesarini de öldürülmüştür.

Varna Savaşının Sonuçları

Varna savaşından sonra Janos Hunyadi eski itibarını kaybetmiştir. İtibarını kurtarmak için ordularını tekrar topladı ve savaşta kendisine yardım etmeyen Sırbistan’ı işgal etti. Sonrasında Tuna nehrini geçti ve Kosova meydan muharebesinde tekrar Osmanlı ordusu ile karşı karşıya geldi. Bu savaşında kaybedilmesinin ardından Bulgaristan ve Mora Osmanlı Devletinin eline geçti. Böylelikle Osmanlı Devletinin Balkanlardaki itibarı artmaya başladı.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir